Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • UGT1A1 Genotyping Kit

  • - Mã: UGT1A1-RT50
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1147
  • Kit phát hiện đa hình đơn nucleotide UGT1A1*28 trong DNA bộ gen người bằng kỹ thuật real-time PCR

- Bộ xét nghiệm IVD phát hiện đa hình đơn nucleotide UGT1A1*28 trong DNA bộ gen người bằng kỹ thuật real-time PCR
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: DNA bộ gene
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn phát hiện (LOD): 3.7 - 1080 ng/ phản ứng
+ Phân biệt thể đồng hợp, dị hợp của UGT1A1*1 (TA) 6 và UGT1A1*28 (TA)7
- Thành phần cung cấp (50 test/bộ):
+ Mutation Detection Reaction Mix (2X): 1 x 1300 µl;
+ UGT1A1 Genotyping Primer Mix: 1 x 300 µl;
+ UGT1A1*1 Wild-type Standard (HW): 1 x 100 µl;
+ UGT1A1*28 Mutant Standard (HM): 1 x 100 µl.

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY