Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • Thyroid cancer Fusion Gene Detection Kit

  • - Mã: THRNA-RT32
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1123
  • Kit định tính 03 chuyển vị gen liên quan ung thư tuyến giáp: RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARγ bằng kỹ thuật real-time PCR

- Bộ xét nghiệm IVD định tính 03 chuyển vị gen liên quan ung thư tuyến giáp: RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARγ bằng kỹ thuật real-time PCR
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: RNA bộ gene từ mẫu mô tươi/đông lạnh, mô FFPE hoặc mẫu FNA.
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn phát hiện (LOD): 0,78% (cho RET/PTC1 và PAX8/PPARγ); 1,56% (cho RET/PTC3)
+ Phát hiện: RET/PTC1 inv(10) (q11q21); RET/PT3 inv(10) (q11q11); PAX8/PPARγ t(2;3) (q13;p25)
+ Có chứng nội nội sinh
- Thành phần cung cấp (32 test/bộ):
+ One-Step QRT-PCR Reaction Mix (5X): 1 x 440 µl;
+ Manganese Acetate: 1 x 150 µl;
+ Molecular Grade Water: 1 x 1000 µl;
+ RET/PTC1 FG Primer Mix: 1 x 106 µl;
+ RET/PTC3 FG Primer Mix: 1 x 106 µl;
+ PAX8/PPARγ FG Primer Mix: 1 x 106 µl;
+ Positive Control Mix: 1 x 100 µl.

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY