Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • TEL-AML1 One-Step Detection Kit

  • - Mã: LEUK5-QRT24
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1621
  • Kit định lượng chuyển vị gene TEL-AML1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.

- Bộ xét nghiệm IVD định lượng chuyển vị gene TEL-AML1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương.
- Thông số kỹ thuật:
+ Độ nhạy phân tích: 10^-5
+ Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen t(12;21)(p13;q22) và chứng kiểm soát - gen ABL
+ Sử dụng phương pháp so sánh Ct (phương pháp Pfaffl) để xác định tỉ lệ gen đích/gen tham chiếu mà không cần phải chạy các chuẩn đã biết số lượng bản sao.
- Thành phần cung cấp (24 test/bộ):
+ One-Step QRT-PCR Reaction Mix (5X): 1 x 440 µl;
+ Manganese Acetate: 1 x 150 µl;
+ Fusion Transcript Detection Primer Mix: 1 x 159 µl;
+ Fusion Transcript Positive Control: 1 x 100 µl;
+ Molecular Grade Water: 1 x 1000 µl.

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY