Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-step Detection kit

  • - Mã: LEUK4-QRT24
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1882
  • Kit định lượng 03 chuyển vị gene PML-RARA bcr1, bcr2, và bcr3 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.

     

- Bộ xét nghiệm IVD định lượng 03 chuyển vị gene PML-RARA bcr1, bcr2, và bcr3 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu ngoại vi hoặc tủy xương.
- Thông số kỹ thuật:
+ Độ nhạy phân tích: 10^-5
+ Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen PML-RARA: t(15;17)(q22;q21) - trong đó phát hiện độc lập ba biến thể: bcr1, bcr2, bcr3 và chứng kiểm soát - gen ABL
+ Sử dụng phương pháp so sánh Ct (phương pháp Pfaffl) để xác định tỉ lệ gen đích/gen tham chiếu mà không cần phải chạy các chuẩn đã biết số lượng bản sao.
- Thành phần cung cấp (24 test/ bộ):
+ One-Step RT-qPCR Reaction Mix (2X): 1 x 1600 µl;
+ RT Enzyme Mix (20x): 1 x 160 µl;
+ Molecular Grade Water: 1 x 1000 µl;
+ PML-RARA (bcr1) Detection Primer/Probe Mix: 1 x 159 µl;
+ PML-RARA (bcr2) Detection Primer/Probe Mix: 1 x 159 µl;
+ PML-RARA (bcr3) Detection Primer/Probe Mix: 1 x 159 µl;
+ Fusion Transcript Positive Control: 1 x 100 µl

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY