Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • MGMT Methylation Detection Kit

  • - Mã: MGMT-RT44
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 264
  • Kit cho chuyển đổi bisulfite, phát hiện và định lượng sự methyl hóa promoter MGMT bằng kỹ thuật real-time PCR.

     

- Bộ xét nghiệm IVD cho chuyển đổi bisulfite, phát hiện và định lượng sự methyl hóa promoter MGMT bằng kỹ thuật real-time PCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: DNA bộ gene (đã được chuyển đổi bisulfite) tách chiết từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh.
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn định lượng (LOQ): 6,25%
+ Phân biệt cytosine được hoặc không được methyl hóa trong vùng DMR2 của gen MGMT được xếp trên Hg38: chr10:129,467,243 – 129,467,365 và covers CpG 75-86.
+ Có chứng nội nội sinh Actin B
- Thành phần cung cấp (Mã MGMT-RT44):
+ Mutation Detection Reaction Mix (2X): 2 x 1300 µl;
+ MGMT Detection Primer Mix: 1 x 1200 µl;
+ MGMT Standards 1, 2, and 7: 3 x 75 µl;
+ MGMT Standard 3: 1 x 130 µl;
+ Control Standard Diluent: 1 x 500 µl.

 

Bảo quản theo hướng dẫn của bộ kit

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY