Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • Invisorb Spin Universal Kit

  • - Mã: 1050100300
  • - Xuất xứ: INVITEK- ĐỨC
  • - Lượt xem: 3865
  • Kit tách chiết DNA bộ gen, DNA/RNA virus, DNA vi khuẩn, đa nguồn mẫu bằng công nghệ cột lọc.

-Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA bộ gen, DNA/RNA virus, DNA vi khuẩn bằng công nghệ cột lọc.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
Nguồn mẫu: đa nguồn mẫu (huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể không tế bào, các loại mẫu phết, mẫu đờm, dịch rửa phế quản, dịch tiết khí quản, mẫu vi khuẩn nuôi cấy, dịch nổi mẫu phân, dịch não tủy, dịch nổi nuôi cấy tế bào, mẫu máu tươi/đông lạnh, mô sinh thiết, nước tiểu).
Thông số kỹ thuật:
+ Khả năng tách chiết từ 100 ul máu tươi, 200 ul huyết thanh/ huyết tương/ nước tiểu/ dịch não tủy (CSF)/ dịch nổi phân, 200 ul mẫu đờm, dịch hút khí quản, sữa.
+ Hiệu suất thu hồi DNA genome từ máu toàn phần: 1 ug DNA.
+ Có Carrier RNA hỗ trợ tách chiết.
Thành phần cung cấp (250 test/bộ):
+ Lysis Buffer HLT: 1 x 60 ml;
+ Proteinase K: 3 x 2 ml;
+ Carrier RNA: 3 x 2 ml;
+ RNase Free Water: 1 x 15 ml;
+ Binding Solution: chai rỗng (bổ sung 80 ml isopropanol 99,7%);
+ Wash Buffer HLT: 1 x 105 ml (thể tích cuối 175 ml;
+ Wash Buffer: 2 x 60 ml (thể tích cuối 2 x 200 ml);
+ Elution Buffer M: 1 x 120 ml;
+ RTA Spin Filter Set: 5 x 50 bộ;
+ RTA Receiver Tubes: 10 x 50 cái;
+ 1.5 ml Receiver Tubes: 5 x 50 cái;
+ 2.0 ml Safe–Lock-Tubes: 5 x 50 cái

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY