Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • InviMag® Universal kit/IG

  • - Mã: 2450120100
  • - Xuất xứ: INVITEK- ĐỨC
  • - Lượt xem: 3187
  • Kit tách chiết và tinh sạch DNA bộ gen, DNA vi khuẩn và DNA/RNA virus từ nhiều nguồn , sử dụng trên hệ máy tách chiết tự động InviGenius Plus (Invitek)

- Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA bộ gen, DNA vi khuẩn, DNA/RNA virus bằng máy tách chiết tự động InviGenius Plus (Invitek)
Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: huyết tương, huyết thanh, các dịch cơ thể không tế bào, nước tiểu, các dạng mẫu phết, mẫu máu tươi/đông lạnh, dịch nổi mẫu phân, vi khuẩn nuôi cấy, dịch rửa phế quản, BAL, mẫu đờm và dịch nổi tế bào nuôi cấy.
- Thông số kỹ thuật: hiệu suất thu hồi: 3-6 µg nucleic acids đối với mẫu máu toàn phần có chứa lượng tế bào leukocyte từ 3 x 10^6 đến 1 x 10^7 tế bào/ml
- Độ tinh sạch DNA hệ gen thu được từ mẫu máu: 1.8 đến 2.1 (A260:A280)
- Thời gian tách chiết từ 70 phút/12 mẫu
- Có Proteinase K/Carrier RNA hỗ trợ tách chiết.
- DNA tách chiết ứng dụng cho kỹ thuật PCR, NGS, các phương pháp lai và HLA.
- Sử dụng trên máy tách chiết tự động InviGenius Plus (Invitek)
- Đóng gói: 96 test/bộ.

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY