Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • IDH1/2 Mutation Detection Kit

  • - Mã: IDH-RT38
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 79
  • Kit định tính các đột biến IDH1 và IDH2 bằng kỹ thuật real-time PCR.

- Bộ xét nghiệm IVD định tính các đột biến IDH1 và IDH2 bằng kỹ thuật real-time PCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh, mẫu máu.
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn phát hiện (LOD): 5-20% (tùy đột biến) trên hệ thống QuantStudioTM 5
+ Đột biến phát hiện: 08 đột biến IDH1 - exon 4 (R132, R100); 09 đột biến IDH2 - exon 4 (R172, R140)
+ Có chứng nội nội sinh
- Thành phần cung cấp (38 test/ bộ):
+ Mutation Detection Reaction Mix (2X): 2 x 1300 µl;
+ IDH Primer Mix (1-5): 5 x 126 µl;
+ IDH Positive Control Mix: 1 x 380 µl

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY