Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • EGFR Mutation Analysis Kit

  • - Mã: EGFR-RT52
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1395
  • Kit định tính các đột biến sinh dưỡng EGFR exon 18, 19, 20, 21 bằng kỹ thuật real-time PCR.

- Bộ xét nghiệm IVD định tính các đột biến sinh dưỡng EGFR exon 18, 19, 20, 21 bằng kỹ thuật real-time PCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh.
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn phát hiện (LOD): 1-3,2% (tùy đột biến), trong đó 1% với các đột biến T790M, L858R và mất đoạn exon19
+ Phát hiện 55 đột biến: 04 đột biến G719X trên exon 18; 44 đột biến mất đoạn Exon 19 Deletions; 05 đột biến trên Exon 20 (bao gồm T790M, S768I và các đột biến chèn đoạn khác); 02 đột biến trên Exon 21 (L858R và L861Q)
+ Kit có chứng nội nội sinh
- Thành phần cung cấp (52 test/bộ):
+ Mutation Detection Reaction Mix (2X): 5 x 1300 µl;
+ EGFR Primer/Probe Mix: 8 x 380 µl;
+ EGFR Positive Control Mix: 1 x 200 µl.

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY