Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • Devyser DEV-5 Dye Set Calibrators, MultiCap

  • - Mã: 8-A401
  • - Xuất xứ: Devyser - Thụy Điển
  • - Lượt xem: 1973
  • Sản phẩm phụ QF-PCR

  • Bao gồm các đoạn oligonucleotide được đánh dấu cộng hoá trị với các mẫu dò phát huỳnh quang trong buffer
  • DEV-5 Dye Set SingleCap là các chuẩn để thiết lập ma trận trên thiết bị điện di mao quản ABI 310 Genetic Analyzers khi phân tích các đoạn DNA được đánh dấu mẫu dò BLUE, GREEN, YELLOW, RED và ORANGE.

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY