Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • CYP2C9*2 (C430T)

  • - Mã: RG-058
  • - Xuất xứ: Realgene - Ý
  • - Lượt xem: 84
  • Kit xét nghiệm định tính kiểu gen CYP2C9*2 (C430T)

     

- Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gen CYP2C9*2 (C430T)
- Nguồn mẫu: DNA genome ly trích từ máu toàn phần.
- Vùng gen phát hiện: CYP2C9*2 (C430T) (Rs number 1799853)
- Hai probe: một đặc hiệu cho allen thường (hoang dại) và một đặt hiệu cho allen đột biến, cho phép phân biệt ba kiểu gen có thể có: đồng hợp tử bình thường (wt), dị hợp tử, đồng hợp tử đột biến
- Cung cấp kèm chứng dương Human DNA Reference (HD)
- Độ nhạy: 20 ng/μl

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY