Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • CYP2C19*2

  • - Mã: RG069
  • - Xuất xứ:
  • - Lượt xem: 93
  • Định tính kiểu gen CYP2C19*2 (G681A)

- Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gen CYP2C19*2 (G681A)
- Có chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại EU
- Nguồn mẫu: DNA genome
- Sử dụng kỹ thuật: Real-time PCR
- Vùng gen phát hiện: CYP2C19*2 (G681A) (Rs number 4244285)
- Hai probe: một đặc hiệu cho allen thường (hoang dại) và một đặt hiệu cho allen đột biến, cho phép phân biệt ba kiểu gen có thể có: đồng hợp tử bình thường (wt), dị hợp tử, đồng hợp tử đột biến.
- Cung cấp kèm chứng dương Human DNA Reference (HD)
- Độ nhạy: 20 ng/μl

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY