Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit

  • - Mã: BCR210-QRT46
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 2127
  • Kit định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p210 b2a2 và b3a2 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.

- Bộ xét nghiệm IVD định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p210 b2a2 và b3a2 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương.
- Thông số kỹ thuật:
+ Giới hạn phát hiện (LOD): 2 bản sao/ 5 uL
+ Độ nhạy phân tích: 10^-4,5
+ Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen BCR-ABL b2a2 và b3a2 (p210) và chứng kiểm soát - gen ABL
+ Sử dụng phương pháp Ct so sánh (phương pháp Pfaffl) để xác định tỷ lệ gen mục tiêu/gen đối chứng mà không cần phải chạy các chuẩn đã biết số lượng bản sao.
+ Kết quả được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế (International Scale - IS).
- Đóng gói: 46 test/bộ. Thành phần:
+ One-Step QRT-PCR Reaction Mix (5X): 1 x 440 µl;
+ Manganese Acetate: 1 x 150 µl;
+ BCR-ABL p210 Fusion Gene Detection Primer/Probe Mix: 1 x 300 µl;
+ BCR-ABL P210 Fusion Gene Positive Control: 1 x 100 µl;
+ Molecular Grade Water: 1 x 1000 µl.

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY