Danh mục sản phẩm
Hotline:
0932.76.89.20

  • BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  • - Mã: BCR190-QRT46
  • - Xuất xứ: Entrogen - Mỹ
  • - Lượt xem: 1232
  • Kit định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p190 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.

- Bộ xét nghiệm IVD định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p190 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD
- Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương.
- Thông số kỹ thuật:
+ Độ nhạy phân tích: 10^-4,5
+ Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen BCR-ABL e1a2 (p190) và chứng kiểm soát - gen ABL
+ Sử dụng phương pháp Ct so sánh (phương pháp Pfaffl) để xác định tỷ lệ gen mục tiêu/gen đối chứng mà không cần phải chạy các chuẩn đã biết số lượng bản sao.
- Thành phần cung cấp (46 test/bộ):
+ One-Step QRT-PCR Reaction Mix (5X): 1 x 440 µl;
+ Manganese Acetate: 1 x 150 µl;
+ BCR-ABL P190 Fusion Gene: 1 x 300 µl;
+ BCR190-QRT46 Positive Control: 1 x 100 µl;
+ Molecular Grade Water: 1 x 1000 µl;

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hotline
Hotline
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT HUY