REALQUALITY RS-WT-1

 • REALQUALITY RS-WT-1
 • Mã: RQ-S57
 • Xuất xứ: AB ANALITICA - Ý
 • Lượt xem: 1442
 • Kit phát hiện và định lượng mRNA  gen Wilms Tumor 1 (WT-1) bằng kỹ thuật Real -time PCR, nhằm theo sự hiện diện, duy trì hoặc tái phát của các tế bào tạo máu bạch cầu, đặc biệt trong các trường hợp bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML).

 • Đạt chứng nhận CE-IVD

 • Vật liệu mẫu: Máu ngoại vi, tủy xương

 • Đối chứng nội (IC) là chứng nội nội sinh (gen ABL) để kiểm soát quá trình PCR

 • Mỗi mẫu được thực hiện trên hai ống phản ứng, tín hiệu được phát hiện trên FAM: WT-1 trên kênh FAM (ống 1), ABL trên kênh FAM (ống 2)

 • Độ nhạy (tối ưu trên ABI 7500 Fast):

+ 10 - 106 copies/ phản ứng đối với WT-1

+ 10 – 105 copies/phản ứng đối với ABL

 • Tương thích trên các dòng máy 7300/ 7500/ StepOne / StepOnePlus™ (Applied Biosystems), CFX96/DX (BioRad)

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 886 700