Danh mục sản phẩm
Hotline:
090 988 6700
Kinh Doanh (TP.HCM)
Mr. Thành 090 804 8377
Kinh Doanh (Hà Nội)
Mr. Quỳ 090 260 0908
Kinh Doanh (Đà Nẵng)
Mr. Hoàng 098 922 7883
Vật Tư Tiêu Hao
Ms. Phượng 093 276 8920


Invisorb® Spin Tissue Mini Kit

 • Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
 • Mã: 1032100200
 • Xuất xứ: Stratec - Đức
 • Lượt xem: 1165
 • Kit tách chiết và tinh sạch DNA từ nhiều loại mẫu mô và tế bào

 • Đạt chứng nhận CE – IVD

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485

 • Sử dụng kỹ thuật tách chiết bằng cột, có khả năng ly trích và tinh sạch DNA bộ gen cao từ nhiều nguồn mẫu:

+ 0.5–40 mg mẫu mô

+ 1.2 cm đuôi động vật gặm nhấm, mô bảo quản trong paraffin.

+ Mẫu phết

+ 10–106 tế bào nhân thực.

 • Lượng thu hồi có thể lên đến 50 µg DNA tùy vào nguồn mẫu

 • Thời gian thực hiện: 15 phút sau khi ly giải.

 • Ứng dụng trong kỹ thuật: PCR, Real time PCR, xác định SNP, Southern Blotting, giải trình tự và tạo dòng...

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 090 988 6700

 • Mr. Thành      090 804 8377  Mr. Thành
 • Mr. Hoàng      098 922 7883  Mr. Hoàng
 • Mr. Quỳ      090 260 0908  Mr. Quỳ
 • Ms. Phượng      093 276 8920  Ms. Phượng