Danh mục sản phẩm
Hotline:
090 988 6700
Kinh Doanh (TP.HCM)
Mr. Phụng 0168 967 9224
Ms. Kim 0122 805 1996
Ms. Ngọc 0122 551 0083
Ms. Phượng (Dealer) 0932768920
Kinh Doanh (Hà Nội)
Mr. Quỳ 090 260 0908
Kinh doanh (Đà Nẵng)
Mr. Hoàng 098 922 7883
Ứng dụng
Ms.Nhung 094 550 4954
Ms. Ny 0169 535 9809
Kỹ thuật
Mr. Công 0166 493 9686


Invisorb® Spin Tissue Mini Kit

 • Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
 • Mã: 1032100200
 • Xuất xứ: Stratec - Đức
 • Lượt xem: 863
 • Kit tách chiết và tinh sạch DNA từ nhiều loại mẫu mô và tế bào

 • Đạt chứng nhận CE – IVD

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485

 • Sử dụng kỹ thuật tách chiết bằng cột, có khả năng ly trích và tinh sạch DNA bộ gen cao từ nhiều nguồn mẫu:

+ 0.5–40 mg mẫu mô

+ 1.2 cm đuôi động vật gặm nhấm, mô bảo quản trong paraffin.

+ Mẫu phết

+ 10–106 tế bào nhân thực.

 • Lượng thu hồi có thể lên đến 50 µg DNA tùy vào nguồn mẫu

 • Thời gian thực hiện: 15 phút sau khi ly giải.

 • Ứng dụng trong kỹ thuật: PCR, Real time PCR, xác định SNP, Southern Blotting, giải trình tự và tạo dòng...

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 090 988 6700

 • Mr. Hoàng      098 922 7883  Mr. Hoàng
 • Mr. Công      0166 493 9686  Mr. Công
 • Ms. Kim      0122 805 1996  Ms. Kim
 • Ms.Nhung      094 550 4954  Ms.Nhung
 • Mr. Phụng      0168 967 9224  Mr. Phụng
 • Ms. Ny      0169 535 9809  Ms. Ny
 • Ms. Ngọc      0122 551 0083  Ms. Ngọc
 • Ms. Phượng (Dealer)      0932768920  Ms. Phượng (Dealer)
 • Mr. Quỳ      090 260 0908  Mr. Quỳ