HCV Genotype Plus Real-TM

 • HCV Genotype Plus Real-TM
 • Mã: R1-Gen-6
 • Xuất xứ: Sacace Biotechnologies - Ý
 • Lượt xem: 1803
 • Kit phát hiện và xác định các genotype (1a, 1b, 2, 3, 4, 5a, 6) của virus HCV trong các mẫu lâm sàng bằng phương pháp Realtime PCR

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 & 13485:2012

 • Vật liệu mẫu: máu, huyết tương, huyết thanh

 • Đối chứng nội (IC) được bổ sung từ bước tách chiết để kiểm soát chất lượng của quá trình tách chiết RNA và PCR.

 • Mỗi mẫu được thực hiện phản ứng Real-time PCR trên 4 ống và các genotype được xác định trên các kênh màu:

 • Ống PCR 1b/3:

+ cDNA HCV genotype 1b được phát hiện trên kênh FAM

+ cDNA HCV genotype 3 được phát hiện trong kênh HEX

 • Ống PCR 1a/2

+ cDNA HCV genotype 1a được phát hiện trên kênh FAM

+ cDNA HCV genotype 2 được phát hiện trên kênh HEX

 • Ống PCR 4/IC

+ cDNA HCV genotype 4 được phát hiện trên kênh FAM

+ IC được phát hiện trong kênh HEX

 • Ống PCR 5a/6

+ cDNA HCV genotype 5a được phát hiện trên kênh FAM

+ cDNA HCV genotype 6 được phát hiện trên kênh HEX

 • Độ nhạy của phản ứng: 1000 IU/ml

 • Tương thích với các dòng máy: Rotor-Gene™ 3000/6000/Q (Corbett Research, Qiagen), SaCycler-96™ (Sacace), CFX/iQ5™ (BioRad); Mx3005P™ (Agilent), ABI® 7300/7500/StepOne Real Time PCR (Applied Biosystems), SmartCycler® (Cepheid), LineGeneK® (Bioer)

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 886 700