Duplicα Realtime MTHFR C677T Genotyping Kit

  • Duplicα Realtime MTHFR C677T Genotyping Kit
  • Mã: PI EER003032
  • Xuất xứ: EuroClone - Ý
  • Lượt xem: 1771
  • Kit phát hiện đột biến điểm C667T trong vùng gen mã hoá cho enzyme MTHFR bằng kỹ thuật Real-time PCR ở bệnh nhân Thrombophilia.

  • Đạt chứng nhận: CE-IVD

  • Mẫu bệnh phẩm: mẫu máu trữ trong ống EDTA.

  • Bộ kit có thành phần đơn giản, với hai loại hoá chất được cung cấp cho phản ứng: Amplification mix, Oligo mix.

  • Tín hiệu được phát hiện trên 2 kênh màu, trong đó:

+  Tín hiệu chỉ xuất hiện ở allele 1 (HEX): dạng hoang dại đồng hợp

+  Tín hiệu chỉ xuất hiện ở allele 2 (FAM): dạng đột biến đồng hợp

+  Tín hiệu xuất hiện trên 2 allele (2 kênh màu): dạng dị hợp

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0913.605.512-0908.048.377- info@viethuy.vn