Danh mục sản phẩm
Hotline:
090 988 6700
Kinh Doanh (TP.HCM)
Mr. Phụng 0168 967 9224
Ms. Kim 0122 805 1996
Ms. Ngọc 0122 551 0083
Ms. Phượng (Dealer) 0932768920
Kinh Doanh (Hà Nội)
Mr. Quỳ 090 260 0908
Kinh doanh (Đà Nẵng)
Mr. Hoàng 098 922 7883
Ứng dụng
Ms.Nhung 094 550 4954
Ms. Ny 0169 535 9809
Kỹ thuật
Mr. Công 0166 493 9686


Devyser DEV-5 Dye Set Calibrators, MultiCap

 • Devyser DEV-5 Dye Set Calibrators, MultiCap
 • Mã:
 • Xuất xứ: Devyser - Thụy Điển
 • Lượt xem: 625
 • Sản phẩm phụ QF-PCR

 • Bao gồm các đoạn oligonucleotide được đánh dấu cộng hoá trị với các mẫu dò phát huỳnh quang trong buffer
 • DEV-5 Dye Set SingleCap là các chuẩn để thiết lập ma trận trên thiết bị điện di mao quản ABI 310 Genetic Analyzers khi phân tích các đoạn DNA được đánh dấu mẫu dò BLUE, GREEN, YELLOW, RED và ORANGE.

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 090 988 6700

 • Mr. Hoàng      098 922 7883  Mr. Hoàng
 • Mr. Công      0166 493 9686  Mr. Công
 • Ms. Kim      0122 805 1996  Ms. Kim
 • Ms.Nhung      094 550 4954  Ms.Nhung
 • Mr. Phụng      0168 967 9224  Mr. Phụng
 • Ms. Ny      0169 535 9809  Ms. Ny
 • Ms. Ngọc      0122 551 0083  Ms. Ngọc
 • Ms. Phượng (Dealer)      0932768920  Ms. Phượng (Dealer)
 • Mr. Quỳ      090 260 0908  Mr. Quỳ