Danh mục sản phẩm
Hotline:
090 988 6700
Kinh Doanh (TP.HCM)
Mr. Phụng 0168 967 9224
Ms. Kim 0122 805 1996
Ms. Ngọc 0122 551 0083
Ms. Phượng (Dealer) 0932768920
Kinh Doanh (Hà Nội)
Mr. Quỳ 090 260 0908
Kinh doanh (Đà Nẵng)
Mr. Hoàng 098 922 7883
Ứng dụng
Ms.Nhung 094 550 4954
Mr. Nghiệp 098 972 0274
Ms. Ny 0169 535 9809
Kỹ thuật
Mr. Công 0166 493 9686


Devyser AZF v2 infertility

 • Devyser AZF v2 infertility
 • Mã:
 • Xuất xứ: Devser - Thụy Điển
 • Lượt xem: 1599
 • Bao gồm: Devyser AZF v2 và Devyser Extesion

  • Kit Devyser AZF v2 sàng lọc các marker STS AZF cơ bản trên nhiễm sắc thể Y ở vùng AZFa, AZFb và AZFc.
  • Kit Devyser AZF Extension xét nghiệm mở rộng hơn cho các vùng AZF khác nhau nếu kết quả xét nghiệm bằng AZF v2 có số mất đoạn nhỏ ≥ 2, có thể phát hiện mất đoạn gr/gr

   

 • Đạt chứng nhận: CE-IVD
 • Bộ kit có thể phát hiện các marker trên nhiễm sắc thể Y và marker control (được khuyến cáo bởi EAA và EMQN) về phân tích mất đoạn nhỏ
 • Dòng máy tương thích: Life Technologies/Thermo Fisher Scientific/ABI Genetic Analyzers (310, 3130, 3500, 3730)
 • Phương pháp phát hiện: One step multiplex PCR kết hợp với điện di mao quản
 • Số marker phát hiện: 8 markers đối với bộ Devyser AZF v(sY255,  sY127, sY134, sY86, sY84, sY254,  ZFXY, sY14), 13 markers đối với bộ AZF Extension (sY160, gr/gr (sY1191, sY1192), ZFXY, sY14, sY1291, sY88, sY1065, sY82, sY83, sY153, sY121, sY105)

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 090 988 6700

 • Mr. Hoàng      098 922 7883  Mr. Hoàng
 • Mr. Công      0166 493 9686  Mr. Công
 • Mr. Nghiệp      098 972 0274  Mr. Nghiệp
 • Ms. Kim      0122 805 1996  Ms. Kim
 • Ms.Nhung      094 550 4954  Ms.Nhung
 • Mr. Phụng      0168 967 9224  Mr. Phụng
 • Ms. Ny      0169 535 9809  Ms. Ny
 • Ms. Ngọc      0122 551 0083  Ms. Ngọc
 • Ms. Phượng (Dealer)      0932768920  Ms. Phượng (Dealer)
 • Mr. Quỳ      090 260 0908  Mr. Quỳ