Devyser AZF v2 infertility

 • Devyser AZF v2 infertility
 • Mã:
 • Xuất xứ: Devser - Thụy Điển
 • Lượt xem: 4322
 • Kit chẩn đoán vô sinh bằng kit AZF v2 

  Bao gồm: Devyser AZF v2 và Devyser Extesion

  • Kit Devyser AZF v2 sàng lọc các marker STS AZF cơ bản trên nhiễm sắc thể Y ở vùng AZFa, AZFb và AZFc.
  • Kit Devyser AZF Extension xét nghiệm mở rộng hơn cho các vùng AZF khác nhau nếu kết quả xét nghiệm bằng AZF v2 có số mất đoạn nhỏ ≥ 2, có thể phát hiện mất đoạn gr/gr

   

 • Đạt chứng nhận: CE-IVD
 • Bộ kit có thể phát hiện các marker trên nhiễm sắc thể Y và marker control (được khuyến cáo bởi EAA và EMQN) về phân tích mất đoạn nhỏ
 • Dòng máy tương thích: Life Technologies/Thermo Fisher Scientific/ABI Genetic Analyzers (310, 3130, 3500, 3730)
 • Phương pháp phát hiện: One step multiplex PCR kết hợp với điện di mao quản
 • Số marker phát hiện: 8 markers đối với bộ Devyser AZF v(sY255,  sY127, sY134, sY86, sY84, sY254,  ZFXY, sY14), 13 markers đối với bộ AZF Extension (sY160, gr/gr (sY1191, sY1192), ZFXY, sY14, sY1291, sY88, sY1065, sY82, sY83, sY153, sY121, sY105)

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0913.605.512-0908.048.377- info@viethuy.vn