AZF System Y-chromosome

 • AZF System Y-chromosome
 • Mã: 01200-50
 • Xuất xứ: Sacace Biotechnologies - Ý
 • Lượt xem: 1690
 • Kit phát hiện mất đoạn nhỏ trong vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y ở người: AZFa (sY84, sY86), AZFb (sY127, sY134), AZFc (sY254, sY255) bằng kỹ thuật Real-time PCR

 

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 & 13485:2012

 • Vật liệu mẫu: máu toàn phần

 • Mỗi mẫu được thực hiện phản ứng Real-time PCR trên 2 ống và các đột biến được phát hiện trên các kênh màu:

 • Ống PCR-mix-A:

+ Locus ZFY/X được phát hiện trên kênh Joe/Hex

+ Locus sY86 (AZFA) được phát hiện trên kênh Fam

+ Locus sY127 (AZFB) được phát hiện trên kênh ROX

+ Locus sY254 (AZFC) được phát hiện trên kênh Cy5

 • Ống PCR-mix-B

+ Locus SRY được phát hiện trên kênh Joe/Hex

+ Locus sY84 (AZFA) được phát hiện trên kênh Fam

+ Locus sY134 (AZFB) được phát hiện trên kênh ROX

+ Locus sY255 (AZFC) được phát hiện trên kênh Cy5

 • Tương thích với các dòng máy: SaCycler-96™ (Sacace); CFX-96 / iQ5™ (BioRad); Mx3005P™ (Agilent); ABI® 7500 Real Time PCR (Applied)*; LightCycler® 96 (Roche), Rotor-Gene™ 6000/Q (Corbett Research, Qiagen)  

 

Đăng ký

Vui lòng đăng ký để download


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 886 700